Languages

Socialrätt

Advokatfirman Sweger & Boström åtar sig löpande ärenden rörande inom den s.k. socialrätten framförallt i form av lag om vård av unga (LVU). I dessa ärenden kan vi företräda den som är föremål för myndigheternas åtgärder varvid vi för den omhändertagnes talan inför domstol men även hanterar övriga myndighetskontakter och tillser att den omhändertagnes rättigheter och möjligheter tillvaratas.

free hit counters