Languages

Målsägandebiträde

Om Du har blivit utsatt för brott och åklagaren har inlett förundersökning har Du enligt Lag (1988:609) om målsägandebiträde i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet förordnas av tingsrätten. Du kan själv kontakta tingsrätten och uppge att Du önskar ett målsägandebiträde samt uppge namnet på den jurist Du önskar.

Som Ditt målsägandebiträde tar vi till vara Dina intressen i målet och lämnar stöd och hjälp under hela processens gång. Vi håller Dig informerad om vad som sker i målet och sköter alla kontakter med åklagare och tingsrätt. Som Ditt målsägandebiträde för vi även Din talan om ersättningsanspråk genom att yrka skadestånd för de skador som Du har lidit på grund av det brott som Du ha utsatts för. Ombudskostnaderna för målsägandebiträde ersätts av staten.

free hit counters