Languages

Familjerätt

Advokatfirman Sweger & Boström biträder klienter och erbjuder rådgivning angående bl.a.;

 • Adoption
 • Arvsrätt
 • Barns boende
 • Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall
 • Boutredning
 • Faderskapsfrågor
 • Internationell privat- och familjerätt
 • Kvarsittanderätt till gemensam bostad
 • Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden
 • Umgängesrätt med barn
 • Underhållsbidrag till make eller barn
 • Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar etc.
 • Vårdnadstvister

free hit counters