Languages

Familjerätt

Advokatfirman Sweger & Boström biträder klienter och erbjuder rådgivning angående bl.a.;

  • Adoption
  • Arvsrätt
  • Barns boende
  • Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall
  • Boutredning
  • Faderskapsfrågor
  • Internationell privat- och familjerätt
  • Kvarsittanderätt till gemensam bostad
  • Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden
  • Umgängesrätt med barn
  • Underhållsbidrag till make eller barn
  • Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar etc.
  • Vårdnadstvister

free hit counters