Languages

Brottmål

Advokaterna Ia Sveger och Minna Boström åtar sig och erhåller löpande uppdrag som offentlig försvarare.

Om Du misstänks för ett brott har Du enligt Rättegångsbalken (SFS 1942:740) 21 kap. under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare. Din offentliga försvarare förordnas av tingsrätten och kostnaderna täcks av staten i de flesta fall. Åklagaren informerar Dig om Du är berättigad till en offentlig försvarare. Du kan också be att få någon av byråns advokater förordnade eller kontakta oss direkt.

free hit counters