Languages

Rättshjälp och rättsskydd

Rättsskydd
Om Du hamnar i en tvist vid domstol skall Du i första hand söka ekonomisk hjälp via försäkringar. Rättsskydd är en försäkring som ingår i de flesta hemförsäkringar. Försäkringen täcker normalt ombudskostnader och vissa utredningskostnader.

Som på allra flesta försäkringar utgår en självrisk. Självrisken utgör en procent av den slutliga kostnaden, storleken på självrisken varierar mellan olika bolag. Du kan själv kontakta Ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller för Din försäkring.

Tvister som normalt omfattas av rättsskyddet är vårdnads-, boende- och umgängestvister och andra tvister mellan privatpersoner. Bodelningstvister omfattas normalt inte av rättsskyddsförsäkringar och icke heller tvister i samband med äktenskapsskillnad och separation.

Om det blir aktuellt så hjälper vi Dig att aktivera Ditt rättsskydd i Din försäkring.

Rättshjälp
Om Du inte kan erhålla rättsskydd kan Du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstolen. Kostnaderna täcks då av staten och Du betalar endast en rättshjälpsavgift på 2–40 %. Avgiftens storlek beror på Dina ekonomiska förhållanden.

För att förutsättningarna för rättshjälp skall vara uppfyllda krävs bl.a. att Ditt ekonomiska underlag ej överstiger 260 000 kr/år och att Du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första timmen måste Du bekosta själv. Om det blir aktuellt så hjälper vi dig att ansöka om rättsskydd hos Ditt försäkringsbolag.

Du kan få mer information om rättsskydd och rättshjälp via Domstolsverkets hemsida.

free hit counters