Languages

Mathilda Göransson

Mathilda Göransson tog juristexamen vid Uppsala Universitet år 2014.

Mathilda Göransson har tjänstgjort som biträdande jurist på Advokatfirman Sweger & Boström sedan hösten 2017. Dessförinnan har Mathilda Göransson gjort notarietjänstgöring på Attunda tingsrätt och arbetat som handläggare på Migrationsverket.

Mathilda Göransson är verksam inom byråns samtliga rättsområden

Mathilda Göransson

free hit counters