Languages

Ia Sveger – Advokat

Ia Sveger tog jur.kand-examen vid Stockholms universitet 1993.

Från år 1993 tjänstegjorde Ia Sveger på advokatfirman Wellton i Stockholm.

Ia Sveger blev ledamot  i Sveriges advokatsamfund den 9 oktober 1998.

Ia Sveger startade egen advokatfirma år 2003.

Ia Sveger blev medlem i IAML- International Academy of Matrimonial Lawyers den 22 januari 2010.

Den 4 juli 2012 registrerades Ia Sveger som advokat i advokatsamfundet i Paris och samma år öppnade Advokatfirman Sweger sin filialverksamhet i Paris.

Ia Sweger - Advokat

free hit counters